Udsættelse af generalforsamling 2021:

På grund af Covid-19 tiltag om  forsamlingsforbud på max. 10 personer frem til 28. februar er det ikke muligt at afholde generalforsamlingen i februar måned (vedtægternes § 11).

Når regnskabet er godkendt af bestyrelse og revisorer vil dette kunne ses på hjemmesiden.
Det samme vil gælde takstblad og budget for 2021.

Vi melder selvfølgelig ud så snart vi ved nærmere om mulighederne for at afholde generalforsamling under sikre og lovlige forhold.
I er selvfølgelig allerede nu velkomne til at melde ind med forslag til dagsordenen.

Vi ønsker samtidig alle et rigtigt godt nytår.
 

 

Hårdhed: 

Hårdheden på vandet fra Allested-Vejle Vandværk er 19,6 dH
Læs mere om hårdhed her

Stort vandforbrug:
Hvis en forbruger i en periode har eller har haft ekstra stort vandforbrug, vil vandværket gerne have en meddelelse fra forbrugeren. Vi har overvågning på anlægget og kan derved få løst problemer med afvigelse.

Kontrol af vandmålere:
Vandmålerne er udlånt af vandværket og vil med mellemrum blive kontrolleret/udskiftet. Vandmålerne skal være let tilgængelige, således at aflæsning/udskiftning kan finde sted. Ved udskiftning af vandmålere vil berørte vandbrugere blive orienteret herom pr. brev. Retningslinier for kontrol/udskiftning af vandmålere er fastsat af folketinget.
se mere her:

Hjertestartere:Vandværket har opsat 3 hjertestartere i området.
1: Allested-Vejle Vandværk - Nygade 1

2: Fangelvej 62 - placeret på bygning med adgang fra Radbyvej
3: Allested Kirke - Østergade 102A - placeret ved indgang til graverkontor.
    Indkørsel både fra Østergade samt fra Allestedgårdsvej

 

 

 

Allested- Vejle Vandværk kan kontaktes på  adressen:

Postadresse:
Allested-Vejle Vandværk
Kirkevej 27
5672 Broby


Direkte kontakt:
Allested-Vejle Vandværk
Nygade 1
5672  Broby
E-mail. avvand@mail.dk

Vedr. Uheld, drift, tilsyn og installationer: Kontakt bestyrelsen

Vedr. Vandregning, måleraflæsning og flytning: Kontakt kasserer/bogholder - av-vand@outlook.dk