Bestyrelsen Allested –Vejle Vandværk  -  2023

Formand:    Ole Raun
Østergade 107
5672 Broby 
Tlf. 40377033

Kasserer:  Erik Magnussen
Kirkevej 27
5672  Broby
Tlf. 21749686

Næstformand:  Henrik Pedersen
Vejlegårdsvej 21
5672 Broby
Tlf. 40305630  

Sekretær: Lars Højmark Andersen
Broholmvej 22
5672 Broby 
Tlf. 20330209

 

Bestyrelsesmedlem: Henrik Lerche Hansen
Radbyvej 5
5672 Broby
Tlf. 60764325

 

 

Allested- Vejle Vandværk kan kontaktes på  adressen:

Postadresse:
Allested-Vejle Vandværk
Kirkevej 27
5672 Broby


Direkte kontakt:
Allested-Vejle Vandværk
Nygade 1
5672  Broby
E-mail. avvand@mail.dk

Vedr. Uheld, drift, tilsyn og installationer: Kontakt bestyrelsen

Vedr. Vandregning, måleraflæsning og flytning: Kontakt kasserer/bogholder - avvand@mail.dk